Преназначих служител от 8 на 4 часа, и съответно на половин з... Въпрос на Плюс Минус 1281 видян декларация1
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2363 видян декларация1
Как се записва корекция на Декларация обр.1? Въпрос на Плюс Минус 1947 видян корекция, декларация1
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2514 видян почасово, декларация1
Как да видя записаните данни за Декларация обр. 1? Въпрос на Плюс Минус 1702 видян декларация1
Служител на допълнителен трудов договор липсва в записа за Де... Въпрос на Плюс Минус 1608 видян декларация1
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2017 видян декларация1
Мога ли да генерирам данни за Декларация обр. 1 за няколко ме... Въпрос на Плюс Минус 1948 видян декларация1
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 1937 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 3980 видян ГД, декларация1
Обезщетение за незаконно уволнение по чл. 225 Въпрос на Плюс Минус 2838 видян обезщетение, декларация1, уволнение
По-ниска основна заплата от осигурителния праг за длъжността Въпрос на Плюс Минус 2313 видян заплата, декларация1
Кога се подава код корекция и кога заличаване на декларация 1? Въпрос на НАП 30718 видян корекция, декларация1, заличаване
Запис на декларация 1 - дискета Въпрос на Плюс Минус 2002 видян декларация1, дискета