Преназначих служител от 8 на 4 часа, и съответно на половин з... Въпрос на Плюс Минус 1327 видян декларация1
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2494 видян декларация1
Как се записва корекция на Декларация обр.1? Въпрос на Плюс Минус 2056 видян корекция, декларация1
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2639 видян почасово, декларация1
Как да видя записаните данни за Декларация обр. 1? Въпрос на Плюс Минус 1742 видян декларация1
Служител на допълнителен трудов договор липсва в записа за Де... Въпрос на Плюс Минус 1661 видян декларация1
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2086 видян декларация1
Мога ли да генерирам данни за Декларация обр. 1 за няколко ме... Въпрос на Плюс Минус 2009 видян декларация1
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 1970 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4169 видян ГД, декларация1
Обезщетение за незаконно уволнение по чл. 225 Въпрос на Плюс Минус 2943 видян обезщетение, декларация1, уволнение
По-ниска основна заплата от осигурителния праг за длъжността Въпрос на Плюс Минус 2345 видян заплата, декларация1
Кога се подава код корекция и кога заличаване на декларация 1? Въпрос на НАП 32527 видян корекция, декларация1, заличаване
Запис на декларация 1 - дискета Въпрос на Плюс Минус 2156 видян декларация1, дискета