Преназначих служител от 8 на 4 часа, и съответно на половин заплата по сред... Въпрос на Плюс Минус 1353 видян декларация1
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2566 видян декларация1
Как се записва корекция на Декларация обр.1? Въпрос на Плюс Минус 2130 видян корекция, декларация1
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2705 видян почасово, декларация1
Как да видя записаните данни за Декларация обр. 1? Въпрос на Плюс Минус 1769 видян декларация1
Служител на допълнителен трудов договор липсва в записа за Декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 1699 видян декларация1
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2137 видян декларация1
Мога ли да генерирам данни за Декларация обр. 1 за няколко месеца наведнъж? Въпрос на Плюс Минус 2053 видян декларация1
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 1995 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4268 видян ГД, декларация1
Обезщетение за незаконно уволнение по чл. 225 Въпрос на Плюс Минус 3006 видян обезщетение, декларация1, уволнение
По-ниска основна заплата от осигурителния праг за длъжността Въпрос на Плюс Минус 2373 видян заплата, декларация1
Кога се подава код корекция и кога заличаване на декларация 1? Въпрос на НАП 33856 видян корекция, декларация1, заличаване
Запис на декларация 1 - дискета Въпрос на Плюс Минус 2249 видян декларация1, дискета