Счетоводство Стандарт и Годишни отчети Въпрос на Плюс Минус 1395 видян гфо
Добавяне на нова сметка в ГФО Въпрос на Плюс Минус 2842 видян гфо
Копиране настройки индивидуален сметкоплан в ГФО Въпрос на Плюс Минус 1885 видян сметкоплан, гфо
Как се променят стойности в годишните отчети и декларации? Въпрос на Плюс Минус 1488 видян гфо
Зареждане на попълнени данни в годишните отчети Въпрос на Плюс Минус 1624 видян гфо
Как е пресметната сума в годишен отчет Въпрос на Плюс Минус 2447 видян гфо
Извеждане на годишен отчет за заетите лица, средства за РЗ и... Въпрос на Плюс Минус 1310 видян гфо, РЗ