Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2034 видян отпуск, график
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1934 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3293 видян отпуск, график
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2463 видян отпуск, график
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения... Въпрос на МТСП 1748 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3522 видян отпуск, график
Как да запиша работни карти едновременно за служителите с посменен график, ... Въпрос на Плюс Минус 1695 видян график, почасово
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1375 видян отпуск, график
работа с график с фиксирано заплащане Въпрос на Stefka Minkova 1924 видян график, заплащане, с, фиксирано