Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1470 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 846 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1599 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 707 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1696 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 234 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 411 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 251 видян ведомост, корекция
Оборотна ведомост на английски език Въпрос на 68 видян оборотна, ведомост, английски,