Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1583 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 940 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1726 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 861 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1890 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 405 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 555 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 443 видян ведомост, корекция
Оборотна ведомост на английски език Въпрос на 230 видян оборотна, ведомост, английски,
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 300 видян ведомост, заплати