Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1408 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 815 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1542 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 652 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1521 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 145 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 329 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 118 видян ведомост, корекция