Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1487 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 867 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1617 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 725 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1724 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 266 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 436 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 285 видян ведомост, корекция
Оборотна ведомост на английски език Въпрос на 102 видян оборотна, ведомост, английски,
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 142 видян ведомост, заплати