Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1645 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 983 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1792 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 965 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 2001 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 479 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 624 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 531 видян ведомост, корекция
Оборотна ведомост на английски език Въпрос на 312 видян оборотна, ведомост, английски,
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 344 видян ведомост, заплати