Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1548 видян оборотна, ведомост
Начисляване на заплати и неизлизане на суми във ведомостта Въпрос на Плюс Минус 913 видян ведомост
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1688 видян ведомост, ТРЗ
Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 810 видян ведомост, хронологична
Аналитична ведомост и начални салда Въпрос на Плюс Минус 1829 видян ведомост, салда, аналитична, начални
Разлики в аналитичностите Въпрос на Петя Иванова 359 видян оборотна, ведомост, аналитична, в, разминаване
Хронологична ведомост на екран/печат. Въпрос на OGB 514 видян ведомост, печат, Хронологична, визуализация
Корекция на ведомост Въпрос на Мирена Стефанова 387 видян ведомост, корекция
Оборотна ведомост на английски език Въпрос на 183 видян оборотна, ведомост, английски,
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 248 видян ведомост, заплати