Документ Банкови операции Въпрос на Плюс Минус 992 видян банка
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1385 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
Разлика в салдо с/ка 503 и Аналитична сметка "Банка" Въпрос на 424 видян банка, аналитичност,
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 472 видян фактура, осчетоводяване, банка
добавяне на документи във версия 7 Въпрос на Tanjape 420 видян банка
Осчетоводяване на банка Въпрос на 124 видян банка