Документ Банкови операции Въпрос на Плюс Минус 1028 видян банка
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1504 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
Разлика в салдо с/ка 503 и Аналитична сметка "Банка" Въпрос на 468 видян банка, аналитичност,
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 569 видян фактура, осчетоводяване, банка
добавяне на документи във версия 7 Въпрос на Tanjape 512 видян банка
Осчетоводяване на банка Въпрос на 193 видян банка