Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1264 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1038 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1169 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1541 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с да... Въпрос на Плюс Минус 1364 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2484 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 655 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 414 видян аналитични, признаци, справка