Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1235 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1000 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1130 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1503 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с да... Въпрос на Плюс Минус 1339 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2313 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 558 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 383 видян аналитични, признаци, справка