Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една база в друга Въпрос на Плюс Минус 1356 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1125 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1272 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1669 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с даден аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 1442 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2952 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 945 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 544 видян аналитични, признаци, справка