Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1280 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1051 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1189 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1566 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с да... Въпрос на Плюс Минус 1376 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2579 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 719 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 434 видян аналитични, признаци, справка