Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една база в друга Въпрос на Плюс Минус 1396 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1160 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1311 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1712 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с даден аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 1479 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 3093 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 1023 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 584 видян аналитични, признаци, справка