Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1252 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1021 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1150 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1525 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с да... Въпрос на Плюс Минус 1351 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2410 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 613 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 403 видян аналитични, признаци, справка