Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една база в друга Въпрос на Плюс Минус 1327 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1098 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1250 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1643 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с даден аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 1418 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2853 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 883 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 507 видян аналитични, признаци, справка