Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1215 видян аналитични
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 981 видян аналитични
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1113 видян аналитични
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1483 видян аналитични
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с да... Въпрос на Плюс Минус 1320 видян аналитични
Добавяне на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 2230 видян аналитични
Непозволени символи Въпрос на Плюс Минус 518 видян аналитични, непозволени, символи, стоки, признаци
Кореспонденция между аналитичности - справки Въпрос на b.valchinkovski 364 видян аналитични, признаци, справка