Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2144 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 1881 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2284 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2404 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се ... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира ... Въпрос на Плюс Минус 979 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2695 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1186 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1089 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1003 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен... Въпрос на МТСП 1591 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвежд... Въпрос на Плюс Минус 1299 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1526 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2363 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 3621 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 2895 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2000 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1601 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1619 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служ... Въпрос на Плюс Минус 1808 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3025 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1143 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1337 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осиг... Въпрос на Плюс Минус 2031 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 1640 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 493 видян ТРЗ, преназначаване