Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2438 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 2094 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по договор за управление? Въпрос на Плюс Минус 2382 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2738 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се отваря картона... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира в нова папка? Въпрос на Плюс Минус 1033 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2801 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1276 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1160 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1049 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен период на отч... Въпрос на МТСП 1647 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвеждано в списъка ... Въпрос на Плюс Минус 1355 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1620 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2551 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 3847 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 3155 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2160 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1601 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1677 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 1904 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3339 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1216 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1394 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2123 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 1880 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 636 видян ТРЗ, преназначаване