Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2652 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 2258 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по договор за управление? Въпрос на Плюс Минус 2468 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 3006 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се отваря картона... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира в нова папка? Въпрос на Плюс Минус 1080 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2890 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1356 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1226 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1105 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен период на отч... Въпрос на МТСП 1695 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвеждано в списъка ... Въпрос на Плюс Минус 1419 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1726 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2724 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 4030 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 3415 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2338 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1601 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1761 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 2011 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3602 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1297 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1459 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2197 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 2008 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 803 видян ТРЗ, преназначаване