Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2327 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 2004 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2327 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2587 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се ... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира ... Въпрос на Плюс Минус 1016 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2761 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1238 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1127 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1028 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен... Въпрос на МТСП 1616 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвежд... Въпрос на Плюс Минус 1328 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1583 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2474 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 3751 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 3052 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2093 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1601 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1653 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служ... Въпрос на Плюс Минус 1851 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3216 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1185 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1365 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осиг... Въпрос на Плюс Минус 2082 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 1787 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 573 видян ТРЗ, преназначаване