Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2799 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 2392 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по договор за управление? Въпрос на Плюс Минус 2530 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 3196 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се отваря картона... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира в нова папка? Въпрос на Плюс Минус 1106 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2948 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1401 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1260 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1138 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен период на отч... Въпрос на МТСП 1741 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвеждано в списъка ... Въпрос на Плюс Минус 1466 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1792 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2843 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 4160 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 3592 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2431 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1602 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1841 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 2071 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3793 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1328 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1499 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2241 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 2176 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 889 видян ТРЗ, преназначаване