Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2230 видян ТРЗ
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 1941 видян ТРЗ
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2300 видян ТРЗ, ДУК
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2489 видян ТРЗ
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се ... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Необходимо ли е всяка година версията за ТРЗ да се инсталира ... Въпрос на Плюс Минус 994 видян ТРЗ, инсталиране
Застраховки „Живот” Въпрос на Плюс Минус 2724 видян ТРЗ, застраховка, живот
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1209 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1108 видян ТРЗ, заключване, период
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1013 видян ТРЗ, СИС
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен... Въпрос на МТСП 1604 видян почасово, ТРЗ
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвежд... Въпрос на Плюс Минус 1311 видян ТРЗ
приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1553 видян ведомост, ТРЗ
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2416 видян ТРЗ, ТД
ТРЗ последен ден на трудов договор Въпрос на Кристиана Йовчева 3688 видян ТРЗ, напуснал
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 2963 видян ТРЗ
нов работник Въпрос на Стефка Герджилова 2042 видян ТРЗ
Различен брой работни часове в един месец Въпрос на Петя Иванова 1601 видян ТРЗ
Защо програмата начислява осигуровки върху разликата от 60 лв? Въпрос на scarletrumy 1632 видян ТРЗ
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служ... Въпрос на Плюс Минус 1834 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3119 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1165 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1349 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осиг... Въпрос на Плюс Минус 2058 видян ТРЗ, клониране, 27
Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 1690 видян ТРЗ, ЗДДФЛ
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 529 видян ТРЗ, преназначаване