Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2438 видян ТД
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 1961 видян ТД, щат
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 1942 видян болничен, ТД
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1707 видян ТД
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1899 видян ТД
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1339 видян ТД
Дублиране на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2250 видян ТД
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 1110 видян ТД
Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защита при бременност Въпрос на ГИТ 1819 видян ТД
Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1346 видян ТД
Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за из... Въпрос на ГИТ 961 видян ТД
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1425 видян КТ, ТД
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1535 видян ТД
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2286 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1681 видян ГД, ТД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1107 видян ГД, ТД
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1978 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2475 видян ГД, ТД
В момента съм съкратена. Ако ме назначат на граждански договор или на 1 час... Въпрос на МТСП 1134 видян обезщетение, ТД
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4464 видян КТ, ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1300 видян ТД
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ и преназначав... Въпрос на МТСП 2438 видян ТД
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1228 видян ТД, ЗУ
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудовото правоотноше... Въпрос на МТСП 1659 видян ТД
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенсионер по чл.32... Въпрос на МТСП 4284 видян пенсионер, ТД
Как да добавя допълнителна клауза в трудов договор на работник? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново за 1 година. Въпрос на МТСП 4047 видян ТД
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отпуск. Въпрос на МТСП 2571 видян ТД
Прекратяване на трудов договор по време на болничен Въпрос на МТСП 3142 видян ТД
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подпише ДС за нама... Въпрос на МТСП 1911 видян ТД, уволнение, ДС
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2551 видян ТРЗ, ТД
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1770 видян ТД, статистика
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1761 видян уведомление, ТД, неявяване
печат на трудов договор Въпрос на 204 видян ТД, печат