Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2214 видян ТД
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 1851 видян ТД, щат
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 1822 видян болничен, ТД
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1584 видян ТД
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1696 видян ТД
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1203 видян ТД
Дублиране на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2028 видян ТД
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 1029 видян ТД
Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защи... Въпрос на ГИТ 1675 видян ТД
Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1241 видян ТД
Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и ... Въпрос на ГИТ 918 видян ТД
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите... Въпрос на НАП 1399 видян КТ, ТД
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1454 видян ТД
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2103 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - р... Въпрос на МТСП 1571 видян ГД, ТД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка и... Въпрос на МТСП 1076 видян ГД, ТД
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1934 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2356 видян ГД, ТД
В момента съм съкратена. Ако ме назначат на граждански догово... Въпрос на МТСП 1102 видян обезщетение, ТД
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4202 видян КТ, ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1215 видян ТД
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ... Въпрос на МТСП 2367 видян ТД
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1194 видян ТД, ЗУ
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудово... Въпрос на МТСП 1617 видян ТД
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенс... Въпрос на МТСП 3277 видян пенсионер, ТД
Как да добавя допълнителна клауза в трудов договор на работник? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново ... Въпрос на МТСП 3829 видян ТД
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отп... Въпрос на МТСП 2436 видян ТД
Прекратяване на трудов договор по време на болничен Въпрос на МТСП 2896 видян ТД
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подп... Въпрос на МТСП 1711 видян ТД, уволнение, ДС
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2363 видян ТРЗ, ТД
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1691 видян ТД, статистика
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1548 видян уведомление, ТД, неявяване