Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2550 видян ТД
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 2012 видян ТД, щат
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 1997 видян болничен, ТД
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1765 видян ТД
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1996 видян ТД
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1419 видян ТД
Дублиране на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2359 видян ТД
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 1140 видян ТД
Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защита при бременност Въпрос на ГИТ 1896 видян ТД
Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1399 видян ТД
Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за из... Въпрос на ГИТ 998 видян ТД
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1452 видян КТ, ТД
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1591 видян ТД
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2386 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1753 видян ГД, ТД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1130 видян ГД, ТД
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2000 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2564 видян ГД, ТД
В момента съм съкратена. Ако ме назначат на граждански договор или на 1 час... Въпрос на МТСП 1160 видян обезщетение, ТД
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4588 видян КТ, ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1337 видян ТД
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ и преназначав... Въпрос на МТСП 2489 видян ТД
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1267 видян ТД, ЗУ
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудовото правоотноше... Въпрос на МТСП 1691 видян ТД
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенсионер по чл.32... Въпрос на МТСП 5024 видян пенсионер, ТД
Как да добавя допълнителна клауза в трудов договор на работник? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново за 1 година. Въпрос на МТСП 4204 видян ТД
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отпуск. Въпрос на МТСП 2695 видян ТД
Прекратяване на трудов договор по време на болничен Въпрос на МТСП 3268 видян ТД
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подпише ДС за нама... Въпрос на МТСП 2091 видян ТД, уволнение, ДС
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2648 видян ТРЗ, ТД
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1817 видян ТД, статистика
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1870 видян уведомление, ТД, неявяване
печат на трудов договор Въпрос на 285 видян ТД, печат