Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2096 видян ТД
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 1782 видян ТД, щат
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 1745 видян болничен, ТД
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1524 видян ТД
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1563 видян ТД
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1141 видян ТД
Дублиране на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1893 видян ТД
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 979 видян ТД
Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защи... Въпрос на ГИТ 1606 видян ТД
Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1181 видян ТД
Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и ... Въпрос на ГИТ 891 видян ТД
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите... Въпрос на НАП 1376 видян КТ, ТД
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1409 видян ТД
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1998 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - р... Въпрос на МТСП 1515 видян ГД, ТД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка и... Въпрос на МТСП 1055 видян ГД, ТД
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1903 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2276 видян ГД, ТД
В момента съм съкратена. Ако ме назначат на граждански догово... Въпрос на МТСП 1069 видян обезщетение, ТД
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4031 видян КТ, ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1186 видян ТД
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ... Въпрос на МТСП 2316 видян ТД
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1164 видян ТД, ЗУ
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудово... Въпрос на МТСП 1570 видян ТД
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенс... Въпрос на МТСП 2972 видян пенсионер, ТД
Как да добавя допълнителна клауза в трудов договор на работник? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново ... Въпрос на МТСП 3692 видян ТД
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отп... Въпрос на МТСП 2342 видян ТД
Прекратяване на трудов договор по време на болничен Въпрос на МТСП 2761 видян ТД
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подп... Въпрос на МТСП 1652 видян ТД, уволнение, ДС
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2242 видян ТРЗ, ТД
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1647 видян ТД, статистика
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1424 видян уведомление, ТД, неявяване