Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2619 видян ТД
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 2080 видян ТД, щат
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 2035 видян болничен, ТД
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1879 видян ТД
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 2072 видян ТД
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1479 видян ТД
Дублиране на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2451 видян ТД
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 1164 видян ТД
Трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от КТ и защита при бременност Въпрос на ГИТ 1968 видян ТД
Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1442 видян ТД
Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за из... Въпрос на ГИТ 1027 видян ТД
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1483 видян КТ, ТД
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1626 видян ТД
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2473 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1805 видян ГД, ТД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1147 видян ГД, ТД
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2025 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2637 видян ГД, ТД
В момента съм съкратена. Ако ме назначат на граждански договор или на 1 час... Въпрос на МТСП 1182 видян обезщетение, ТД
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4692 видян КТ, ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1369 видян ТД
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ и преназначав... Въпрос на МТСП 2558 видян ТД
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1297 видян ТД, ЗУ
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудовото правоотноше... Въпрос на МТСП 1713 видян ТД
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенсионер по чл.32... Въпрос на МТСП 5496 видян пенсионер, ТД
Как да добавя допълнителна клауза в трудов договор на работник? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново за 1 година. Въпрос на МТСП 4353 видян ТД
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отпуск. Въпрос на МТСП 2792 видян ТД
Прекратяване на трудов договор по време на болничен Въпрос на МТСП 3445 видян ТД
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подпише ДС за нама... Въпрос на МТСП 2187 видян ТД, уволнение, ДС
Служител с две имена Въпрос на Плюс Минус 2724 видян ТРЗ, ТД
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1851 видян ТД, статистика
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1950 видян уведомление, ТД, неявяване
печат на трудов договор Въпрос на 349 видян ТД, печат