Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 1959 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1452 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразумение на осн. чл... Въпрос на МТСП 1509 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4588 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкратен по чл. 328, ... Въпрос на МТСП 4375 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 13212 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава ли се за трудов стаж? Въпрос на МТСП 2061 видян КТ