Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 1775 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите... Въпрос на НАП 1404 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразуме... Въпрос на МТСП 1436 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4287 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкрате... Въпрос на МТСП 2818 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко сл... Въпрос на МТСП 10986 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава л... Въпрос на МТСП 1964 видян КТ