Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 1822 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите... Въпрос на НАП 1412 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразуме... Въпрос на МТСП 1456 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4374 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкрате... Въпрос на МТСП 2965 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко сл... Въпрос на МТСП 11388 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава л... Въпрос на МТСП 1986 видян КТ