Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 1654 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите... Въпрос на НАП 1376 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразуме... Въпрос на МТСП 1354 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4031 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкрате... Въпрос на МТСП 2564 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко сл... Въпрос на МТСП 10055 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава л... Въпрос на МТСП 1875 видян КТ