Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 2015 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1483 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразумение на осн. чл... Въпрос на МТСП 1535 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4692 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкратен по чл. 328, ... Въпрос на МТСП 4676 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 13791 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава ли се за трудов стаж? Въпрос на МТСП 2103 видян КТ