Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 2091 видян обезщетение, КТ
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1518 видян КТ, ТД
Може ли с главен счетоводител да бъде сключено доп. споразумение на осн. чл... Въпрос на МТСП 1576 видян КТ, ДС
Втори трудов договор чл. 114 КТ Въпрос на МТСП 4872 видян КТ, ТД
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкратен по чл. 328, ... Въпрос на МТСП 5117 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 14943 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава ли се за трудов стаж? Въпрос на МТСП 2138 видян КТ