Декларация 6 за извънтрудови плащания Въпрос на Плюс Минус 1635 видян СИС, Д6
Декларация 6 с вид плащане 9 Въпрос на Плюс Минус 2068 видян Д6, ДОД
Срокове за подаване на Декларация Образец 6 Въпрос на Плюс Минус 1119 видян Д6
Подаване на Декларация Образец 6 за заплатите от месец Декемв... Въпрос на Плюс Минус 1045 видян Д6
Подаване на Декларация Образец 6 за заплати от месец Декември... Въпрос на Плюс Минус 851 видян Д6
Отразяване в Декларация Образец 6 годишното изравняване на ДО... Въпрос на Плюс Минус 1912 видян Д6
Декларация Образец 6 за ДОД върху личен труд собственик Въпрос на Плюс Минус 1444 видян Д6
Период в Прил.5 към чл.6 ал.6 относно Д6 за ДОД от декемвриѝс... Въпрос на Плюс Минус 741 видян Д6
Подаване на Д6 за дължими осигуровки и ДОД Въпрос на Плюс Минус 1918 видян Д6
Брой декларации при подаване на Декларация Обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 963 видян Д6
Д1 и Д6 СОЛ с личен труд Въпрос на Плюс Минус 2292 видян Д6, д1, СОЛ
Декларация 6 за вид осигурен 18 Въпрос на Плюс Минус 1315 видян декларация6, Д6
Включване на обезщетение по чл. 222 ал. 1 в Декларация 6 Въпрос на Плюс Минус 1402 видян декларация6, Д6, 27, вид, осигурен
Подаване на Д1 и Д6 когато се налага коригиране код на вид осигурен Въпрос на Плюс Минус 1020 видян Д6, д1