Какви са параметрите в картона на служител, назначен по договор за управление? Въпрос на Плюс Минус 2468 видян ТРЗ, ДУК
Управител на половин работен ден Въпрос на Плюс Минус 2671 видян ДУК
Кой договор е ДУК - Договор за управление и контрол? Въпрос на МТСП 1759 видян ДУК
Как и кой може да сключи ДУК - Договор за управление и контрол? Въпрос на МТСП 2143 видян ДУК
Може ли да се сключи ДУК на 4-часов работен ден и респективно осигуряването... Въпрос на МТСП 2397 видян ДУК
Ако лицето по ДУК не е отработило целия месец, отново ли трябва осигуровкит... Въпрос на МТСП 2040 видян ДУК
Времето на работа по Договор за управление зачитали се за трудов и осигурителен стаж? Въпрос на МТСП 2166 видян ДУК
Включват ли се доходите по ДУК в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ? Въпрос на МТСП 5222 видян ДУК
ДУК и съдружник в две фирми Въпрос на МТСП 2797 видян ДУК
ДУК и ТД едновременно Въпрос на МТСП 7106 видян ДУК
ДУК - вписва ли се стаж в трудова книжка, издава ли се УП3 Въпрос на МТСП 13890 видян ДУК
Сдружение с нестопанска цел и ДУК без възнаграждение Въпрос на МТСП 4341 видян ДУК
УП-2 и лице по договор за управление Въпрос на Плюс Минус 3478 видян ДУК
ДУК Въпрос на t_manolova 3818 видян ДУК
Може ли да бъде сключен ДУК (Договор за управление и контрол) на 2 часа? Въпрос на МТСП 2381 видян ДУК
ДУК на максимален доход и ползване на болнични Въпрос на 1850 видян ДУК, болнични, и
ДУК и грешка при подаване на Декларация образец 1 Въпрос на Плюс Минус 1610 видян декларация, ДУК, грешка, 1, образец