ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 2038 видян ДТВ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2404 видян ДТВ
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увеличение на профес... Въпрос на Плюс Минус 1530 видян ДТВ
ДТВ за стаж Въпрос на Плюс Минус 3070 видян стаж, ДТВ
В кой нормативен документ е уредено изплащането на ДТВ за стаж и професионален опит? Въпрос на Плюс Минус 4482 видян ДТВ
Автоматична промяна на процента за ДТВ за стаж на служителите Въпрос на Плюс Минус 1671 видян ДТВ
Допълнително възнаграждение за наставничество по програма от БТ . Въпрос на Цветанка Антонова 2996 видян ДТВ
Автоматично начисляване на заплати - ДТВ Въпрос на Николай Христов Зонев 1910 видян ДТВ