ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1902 видян ДТВ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2172 видян ДТВ
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увеличение на профес... Въпрос на Плюс Минус 1450 видян ДТВ
ДТВ за стаж Въпрос на Плюс Минус 2770 видян стаж, ДТВ
В кой нормативен документ е уредено изплащането на ДТВ за стаж и професионален опит? Въпрос на Плюс Минус 3800 видян ДТВ
Автоматична промяна на процента за ДТВ за стаж на служителите Въпрос на Плюс Минус 1581 видян ДТВ
Допълнително възнаграждение за наставничество по програма от БТ . Въпрос на Цветанка Антонова 2802 видян ДТВ
Автоматично начисляване на заплати - ДТВ Въпрос на Николай Христов Зонев 1670 видян ДТВ