ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1834 видян ДТВ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2081 видян ДТВ
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увелич... Въпрос на Плюс Минус 1428 видян ДТВ
ДТВ за стаж Въпрос на Плюс Минус 2638 видян стаж, ДТВ
В кой нормативен документ е уредено изплащането на ДТВ за ста... Въпрос на Плюс Минус 3612 видян ДТВ
Автоматична промяна на процента за ДТВ за стаж на служителите Въпрос на Плюс Минус 1546 видян ДТВ
Допълнително възнаграждение за наставничество по програма от ... Въпрос на Цветанка Антонова 2728 видян ДТВ
Автоматично начисляване на заплати - ДТВ Въпрос на Николай Христов Зонев 1552 видян ДТВ