ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1862 видян ДТВ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2120 видян ДТВ
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увелич... Въпрос на Плюс Минус 1436 видян ДТВ
ДТВ за стаж Въпрос на Плюс Минус 2687 видян стаж, ДТВ
В кой нормативен документ е уредено изплащането на ДТВ за ста... Въпрос на Плюс Минус 3702 видян ДТВ
Автоматична промяна на процента за ДТВ за стаж на служителите Въпрос на Плюс Минус 1560 видян ДТВ
Допълнително възнаграждение за наставничество по програма от ... Въпрос на Цветанка Антонова 2764 видян ДТВ
Автоматично начисляване на заплати - ДТВ Въпрос на Николай Христов Зонев 1606 видян ДТВ