Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начислен и 7% ДДС,... Въпрос на Плюс Минус 1171 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2503 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 1050 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2224 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2315 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2378 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3257 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2413 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от сделката е с пр... Въпрос на Плюс Минус 1300 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1465 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1825 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са постъпили в ДДС дневниците Въпрос на Плюс Минус 1151 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2453 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2766 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1768 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2722 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4193 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2339 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да започват с но... Въпрос на Плюс Минус 2469 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2633 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2778 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 983 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1372 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 2924 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 2991 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1450 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 1043 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3763 видян ДДС