Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начислен и 7% ДДС,... Въпрос на Плюс Минус 1206 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2614 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 1076 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2327 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2428 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2490 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3376 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2501 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от сделката е с пр... Въпрос на Плюс Минус 1344 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1507 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1902 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са постъпили в ДДС дневниците Въпрос на Плюс Минус 1187 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2577 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2845 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1817 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2815 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4235 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2339 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да започват с но... Въпрос на Плюс Минус 2495 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2731 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2889 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1018 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1477 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 3086 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 3160 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1536 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 1132 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3888 видян ДДС