Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начислен и 7% ДДС,... Въпрос на Плюс Минус 1287 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2846 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 1158 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2537 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2620 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2721 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3612 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2709 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от сделката е с пр... Въпрос на Плюс Минус 1438 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1618 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 2071 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са постъпили в ДДС дневниците Въпрос на Плюс Минус 1250 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2810 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 3018 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1899 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2976 видян ДДС
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 4192 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3242 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4356 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2340 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да започват с но... Въпрос на Плюс Минус 2555 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2963 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 3124 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1089 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1721 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 3428 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 3510 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1715 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 1330 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит