Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1133 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2426 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 1014 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2140 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2215 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2295 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3160 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2335 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от с... Въпрос на Плюс Минус 1265 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1436 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1750 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са по... Въпрос на Плюс Минус 1129 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2369 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2705 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1731 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2644 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4154 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2339 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да... Въпрос на Плюс Минус 2448 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2548 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2693 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 951 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1281 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 2807 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 2852 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1375 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 978 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3653 видян ДДС