Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1068 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2271 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 992 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 1999 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2082 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2160 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2995 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2191 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от с... Въпрос на Плюс Минус 1223 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1388 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1648 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са по... Въпрос на Плюс Минус 1099 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2236 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2614 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1690 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2536 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4117 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2338 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да... Въпрос на Плюс Минус 2421 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2442 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2528 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 917 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1137 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 2604 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 2607 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1258 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 877 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3454 видян ДДС