Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1092 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2336 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 1000 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2065 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2136 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2221 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3060 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2254 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от с... Въпрос на Плюс Минус 1236 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1411 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1697 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са по... Въпрос на Плюс Минус 1110 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2294 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2658 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1708 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2585 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4137 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2338 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да... Въпрос на Плюс Минус 2432 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2491 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2601 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 930 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1198 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 2697 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 2717 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1307 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 923 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3531 видян ДДС