Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1044 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2198 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 975 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 1926 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2009 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2094 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2916 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2114 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от с... Въпрос на Плюс Минус 1209 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1351 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1594 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са по... Въпрос на Плюс Минус 1082 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2164 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2564 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1665 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2485 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4094 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2338 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да... Въпрос на Плюс Минус 2414 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2371 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2453 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 894 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1062 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 2522 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 2464 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1199 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 822 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3355 видян ДДС