Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начислен и 7% ДДС,... Въпрос на Плюс Минус 1250 видян ДДС
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2704 видян Vies, ДДС
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 1111 видян ДДС
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2411 видян ДДС
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2505 видян ДДС
Покупка на автомобил и начисляване ДДС Въпрос на Плюс Минус 2571 видян ДДС
Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3466 видян ДДС
Фирма, нерегистрирана по ЗДДС издава фактури Въпрос на Плюс Минус 2583 видян ДДС
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от сделката е с пр... Въпрос на Плюс Минус 1392 видян ДДС
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1549 видян ДДС
Проблем с извеждането на процедура по ДДС Въпрос на Плюс Минус 1972 видян ДДС
Справка за счетоводните операции към документите, които са постъпили в ДДС дневниците Въпрос на Плюс Минус 1219 видян ДДС
Фактура покупка с различни ставки на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2686 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2911 видян ДДС
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1855 видян ДДС
Представителен разход Въпрос на Плюс Минус 2880 видян ДДС
Платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 3241 видян ДДС, платежно, внасяне
ДДС декларации и дневници - промени в сила от 01.03.2012 Въпрос на Плюс Минус 4282 видян ДДС
Проблем с платежно за внасяне на ДДС Въпрос на Петя Иванова 2339 видян ДДС, платежно
Фирма се регистрира по ДДС. Искам изходящите ми документи да започват с но... Въпрос на Плюс Минус 2519 видян ДДС
Протокол - анулиране. Въпрос на Плюс Минус 2818 видян ДДС
Опис дерегистрация ДДС Въпрос на Плюс Минус 2981 видян ДДС
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1054 видян фактура, ДДС
Доставка на консултантска услуга в Украина. Въпрос на Плюс Минус 1563 видян ДДС
Доставка на услуга по чл.21 ал.4 в държава от ЕС Въпрос на Плюс Минус 3224 видян ДДС, чл.21ал.4
Доставка на рекламни услуги по чл.21,ал.5,т.2,б Въпрос на Плюс Минус 3296 видян ДДС, чл.21,ал.5, рекламни, услуги
Посредник в тристранна операция Въпрос на Плюс Минус 1607 видян ДДС, тристранна, посредник
Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 1204 видян ДДС, корекция, продажба, актив, кредит
Годишна корекция по чл. 73 ал.8 ЗДДС Въпрос на Плюс Минус 3988 видян ДДС