Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 1967 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 2552 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените сум... Въпрос на Плюс Минус 1580 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигу... Въпрос на Плюс Минус 1103 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 2462 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1998 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - р... Въпрос на МТСП 1515 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 1606 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 1844 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка и... Въпрос на МТСП 1055 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 2429 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1903 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2276 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради... Въпрос на МТСП 1247 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2012 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 2917 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 1888 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 3792 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1752 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2498 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД