Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 2461 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 2876 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените суми по гражданск... Въпрос на Плюс Минус 1672 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигуровки Въпрос на Плюс Минус 1211 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 2774 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2286 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1681 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 1897 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 2382 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1107 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 2909 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1978 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2475 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради която в момен... Въпрос на МТСП 1313 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2182 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 3301 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 1998 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4273 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1851 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2626 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД