Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 2694 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 3048 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените суми по гражданск... Въпрос на Плюс Минус 1732 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигуровки Въпрос на Плюс Минус 1266 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 3052 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2473 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1805 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 2060 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 3051 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1147 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 3172 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2025 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2637 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради която в момен... Въпрос на МТСП 1364 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2279 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 3717 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2056 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4483 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1906 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2692 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД