Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 2570 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 2974 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените суми по гражданск... Въпрос на Плюс Минус 1711 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигуровки Въпрос на Плюс Минус 1244 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 2923 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2386 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1753 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 1983 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 2737 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1130 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 3054 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2000 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2564 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради която в момен... Въпрос на МТСП 1335 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2236 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 3561 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2029 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4387 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1884 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2658 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД