Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 2981 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 3188 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените суми по гражданск... Въпрос на Плюс Минус 1767 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигуровки Въпрос на Плюс Минус 1301 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 3276 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2603 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - редно ли е? Въпрос на МТСП 1866 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 2164 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 3617 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка или услуга по г... Въпрос на МТСП 1176 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 3334 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2065 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2727 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради която в момен... Въпрос на МТСП 1397 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2350 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 3967 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2110 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4625 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1942 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2730 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД