Болничен при работещи по граждански договор /ГД Въпрос на Плюс Минус 2173 видян болничен, ГД
Пенсионер на граждански договор / ГД Въпрос на Плюс Минус 2668 видян пенсионер, ГД
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените сум... Въпрос на Плюс Минус 1617 видян ГД
В сметката за изплатени суми не се начисляват дължимите осигу... Въпрос на Плюс Минус 1147 видян ГД
Удържан данък по граждански договор и Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 2555 видян ГД, декларация6
ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2103 видян допълнителен, ГД, ТД
ГД /граждански договор/ тълкуван като ТД /трудов договор/ - р... Въпрос на МТСП 1571 видян ГД, ТД
Обезщетение за бременност и раждане и ГД Въпрос на МТСП 1711 видян обезщетение, ГД
Осигурителен стаж по ГД и пенсия Въпрос на МТСП 1981 видян ГД
Допустимо ли е работодател да възложи изпълнение на поръчка и... Въпрос на МТСП 1076 видян ГД, ТД
Проверка на внесени осигуровки по ГД Въпрос на МТСП 2589 видян ГД, осигуровки
ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 1934 видян ГД, ТД
Обезщетение от бюрото по труда и започване на работа по ТД или ГД Въпрос на МТСП 2356 видян ГД, ТД
Регистриран съм в бюрото по труда. Получих сума по ГД ,заради... Въпрос на МТСП 1275 видян ГД
Пенсия за осигурителен стаж и възраст и ГД Въпрос на МТСП 2073 видян пенсиониране, ГД
Пенсионер на граждански договор Въпрос на НАП 3051 видян ГД
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 1937 видян ГД, декларация1
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 3980 видян ГД, декларация1
Пенсионер на граждански договор осигурен на МОД Въпрос на Плюс Минус 1793 видян пенсионер, ГД, МОД
Лица на граждански договор-дни в осигуряване? Въпрос на Плюс Минус 2543 видян ГД, СМ
Осчетоводяване сметка за изплатена сума по граждански договор Въпрос на Цветанка Антонова 1354 видян ГД