Всички въпроси
болничен с дни от 2021 Въпрос на monolit 186 видян
Болничен при СИРВ без право на обезщетение Въпрос на TAMI 66 видян
Проблем със Справка-Движение на стока Въпрос на 75 видян
Продажба на валута осчетоводяване Въпрос на Hristova 74 видян валута, осчетоводяване, на, продажба
Протокол за прихващане на ф-ра с КИ Въпрос на S 132 видян
хоризонтална рекапитолация Въпрос на 98 видян
грешка в аналитичност Въпрос на Zlatina Ivanova 116 видян
Протокол за прихващане кредитно известие Въпрос на Tereza 129 видян
Командироване в среда опасна за здравето и живота. Въпрос на 67 видян
Преизчисление Въпрос на 215 видян