Всички въпроси
Фактура копие Въпрос на Петя Иванова 120 видян Фактура, копие
Приключвателни операции Въпрос на Петя Иванова 145 видян Приключване,, осчетоводени, документи
корекция Д1 и 6 Въпрос на margi 149 видян
Разлика печалба оборотна ведомост и годишна декларация Въпрос на 113 видян
Протокол по чл.117 и услуга от ЕС свързана с недвижим имот в ... Въпрос на dani_anpet@abv.bg 123 видян
Командировки Въпрос на 188 видян
осчетоводяване на фактура за покупка Въпрос на 193 видян
Протокол опис чл.111 ЗДДС Въпрос на 126 видян
осчетоводяване на платежно нареждане Въпрос на 138 видян
ГЛАВНА КНИГА Въпрос на 129 видян