Всички въпроси
До колко болнични се изплащат в една календарна година за гледане на дете? Въпрос на МТСП 4401 видян болничен, дни
Как се изчислява стажът при извънреден труд? Въпрос на МТСП 1723 видян извънреден, стаж
Има ли форма/ декларация, която работникът подписва при напускане, че няма ... Въпрос на МТСП 1509 видян
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3763 видян отпуск, график
Няколко трудови договора на осн. чл. 68, ал.1 КТ Въпрос на МТСП 3729 видян договор, срочен
Униформено облекло и напускане на работник Въпрос на МТСП 1150 видян
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 2033 видян отпуск, график
Допълнителен трудов договор без да има открита щатна бройка Въпрос на МТСП 2147 видян ТД, щат
Отпуск по чл. 167a, ал. 1 КТ и детска ясла Въпрос на МТСП 3629 видян
Съкращаване на работник, на когото фирмата дължи няколко заплати Въпрос на МТСП 1033 видян