Всички въпроси
Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 5518 видян чл.222ал.1КТ
Неравняване на синтечна и аналитична ОВ Въпрос на Плюс Минус 1904 видян
Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4492 видян кредитно
Инструктаж при структурни промени в предприятието Въпрос на МТСП 1249 видян инструктаж
Спeциално облекло - санкции при неизползване Въпрос на МТСП 1579 видян облекло, инструктаж
Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2657 видян ТД
Работа през ноща и осигуряване на храна и тонизиращи напитки Въпрос на МТСП 1824 видян нощен
Застъпващ се болничен Въпрос на Плюс Минус 4011 видян болничен
Увеличението на МРЗ влияе ли върху размера на месечната помощ за отглеждане на дете Въпрос на МТСП 937 видян МРЗ
Инструктажна книга за периодичен инструктаж Въпрос на МТСП 1280 видян инструктаж