Всички въпроси
Работа при специфични условия и отказ за ваучери за безплатна храна Въпрос на МТСП 1263 видян условия, ваучери
Обучение на работодател изпълняващ функциите на орган по БЗР Въпрос на МТСП 1262 видян инструктаж
Наредба за работното облекло Въпрос на МТСП 1344 видян облекло
Работещ собственик и работници на ГД в ЕТ и договор с ЕТ Въпрос на МТСП 1434 видян СТМ
ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1986 видян ДТВ
Работа във вредни условия Въпрос на МТСП 1748 видян вредни
Начално салдо в Справка Банка и Каса Въпрос на Плюс Минус 2286 видян
Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 5234 видян чл.222ал.1КТ
Неравняване на синтечна и аналитична ОВ Въпрос на Плюс Минус 1885 видян
Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4432 видян кредитно