Всички въпроси
Съкращаване на работник, на когото фирмата дължи няколко заплати Въпрос на МТСП 976 видян
Промяна на работното място и отказ на служител да се премести Въпрос на МТСП 1642 видян
Болничен и срок на предизвестие Въпрос на МТСП 3128 видян предизвестие, болничен
Работа при специфични условия и отказ за ваучери за безплатна храна Въпрос на МТСП 1251 видян условия, ваучери
Обучение на работодател изпълняващ функциите на орган по БЗР Въпрос на МТСП 1254 видян инструктаж
Наредба за работното облекло Въпрос на МТСП 1344 видян облекло
Работещ собственик и работници на ГД в ЕТ и договор с ЕТ Въпрос на МТСП 1421 видян СТМ
ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1970 видян ДТВ
Работа във вредни условия Въпрос на МТСП 1711 видян вредни
Начално салдо в Справка Банка и Каса Въпрос на Плюс Минус 2244 видян