Всички въпроси
Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 4715 видян чл.222ал.1КТ
Неравняване на синтечна и аналитична ОВ Въпрос на Плюс Минус 1819 видян
Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4299 видян кредитно
Инструктаж при структурни промени в предприятието Въпрос на МТСП 1229 видян инструктаж
Спeциално облекло - санкции при неизползване Въпрос на МТСП 1492 видян облекло, инструктаж
Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2553 видян ТД
Работа през ноща и осигуряване на храна и тонизиращи напитки Въпрос на МТСП 1792 видян нощен
Застъпващ се болничен Въпрос на Плюс Минус 3812 видян болничен
Увеличението на МРЗ влияе ли върху размера на месечната помощ за отглеждане на дете Въпрос на МТСП 902 видян МРЗ
Инструктажна книга за периодичен инструктаж Въпрос на МТСП 1280 видян инструктаж