Всички въпроси
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1726 видян отпуск
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2073 видян отпуск, график
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 9353 видян отпуск, предизвестие
Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 5164 видян отпуск, майчинство
Спедиторска услуга Въпрос на Плюс Минус 1537 видян
Как да излизат количествата на количествени аналитични признаци в Оборотна ... Въпрос на Плюс Минус 854 видян
Начислява ли се допълнително задължително пенсионно осигуряване в размер на... Въпрос на НАП 1444 видян
На служител е изплатено обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ в размер, превиша... Въпрос на НАП 6469 видян чл.222ал.3КТ
Във връзка с новата Наредба за работна облекло, длъжен ли е работодателя да... Въпрос на МТСП 2214 видян облекло
Необходимо ли е да се прави повторно начален инструктаж на лице, което смен... Въпрос на МТСП 1616 видян инструктаж