Всички въпроси
Как да променя името на работната фирма в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1077 видян
Как да се извади справка за отработените часове от всички служители за цялата година? Въпрос на Плюс Минус 959 видян
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2709 видян декларация1
Как да настроя програмата така, че служителите да не могат да изтриват и ре... Въпрос на Плюс Минус 720 видян
Може ли в полето Съставил в документите автоматично да се попълва името на ... Въпрос на Плюс Минус 956 видян
Кои са видовете осигурени лица, за които трябва да се попълнят параметрите ... Въпрос на Плюс Минус 884 видян
Как се въвеждат отпуските за лица, които работят на сумирано изчисляване на... Въпрос на Плюс Минус 827 видян
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1152 видян фактура
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по договор за управление? Въпрос на Плюс Минус 2455 видян ТРЗ, ДУК
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 2226 видян ТРЗ