Всички въпроси
Може ли справката Издадени документи-подробно в ТРЗ да се изведе за всички служители? Въпрос на Плюс Минус 839 видян
Какво представлява документа ФИУ в Осчетоводени документи? Въпрос на Плюс Минус 825 видян ФИУ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2279 видян ДТВ
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 1009 видян отпуск
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 3166 видян кредитно, КИ
Има ли в програмата възможност за търсене на партньор по БУЛСТАТ? Въпрос на Плюс Минус 995 видян
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1635 видян кредитно, КИ
Как мога да изтрия определен журнал на операциите? Въпрос на Плюс Минус 1153 видян журнал
Как мога да изтрия обекти, които се появяват в екрана за избор на обект в м... Въпрос на Плюс Минус 886 видян склад
Как да премахна тъмния фон при разпечатване на платежните нареждания за осигуровки? Въпрос на Плюс Минус 747 видян нареждания