Всички въпроси
Мога ли да променям полето Платено на документите ръчно? Въпрос на Плюс Минус 819 видян ръчно
Могат ли ръчно да се променят сумите в платежните нареждания за осигуровки? Въпрос на Плюс Минус 725 видян ръчно
Мога ли при заприхождаване на стоки със стокова разписка да попълня няколко... Въпрос на Плюс Минус 1085 видян
Какъв документ да използвам в Плюс минус за отразяване на продажба на недвижим имот? Въпрос на Плюс Минус 1078 видян
Има ли в програмата документи молба и заповед за отлагане на ползването на ... Въпрос на Плюс Минус 991 видян
Възможно ли е да се направи архив с данните само за една фирма? Въпрос на Плюс Минус 1271 видян
Как мога да изтрия фирма от базата данни на Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 1016 видян
Как да си проверя какви са началните салда за 2008-ма година? Въпрос на Плюс Минус 772 видян сметкоплан
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увеличение на профес... Въпрос на Плюс Минус 1488 видян ДТВ
Промяна поле стаж до Въпрос на Плюс Минус 2696 видян трудов, стаж