Всички въпроси
Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4104 видян кредитно
Инструктаж при структурни промени в предприятието Въпрос на МТСП 1206 видян инструктаж
Спeциално облекло - санкции при неизползване Въпрос на МТСП 1417 видян облекло, инструктаж
Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2443 видян ТД
Работа през ноща и осигуряване на храна и тонизиращи напитки Въпрос на МТСП 1750 видян нощен
Застъпващ се болничен Въпрос на Плюс Минус 3658 видян болничен
Увеличението на МРЗ влияе ли върху размера на месечната помощ за отглеждане на дете Въпрос на МТСП 876 видян МРЗ
Инструктажна книга за периодичен инструктаж Въпрос на МТСП 1277 видян инструктаж
Транспортна услуга от трета страна Въпрос на Плюс Минус 2517 видян
Длъжен ли е работодателя да предоставя средства за работно облекло Въпрос на МТСП 1775 видян облекло