Всички въпроси
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 998 видян отпуск
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 3125 видян кредитно, КИ
Има ли в програмата възможност за търсене на партньор по БУЛСТАТ? Въпрос на Плюс Минус 982 видян
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1609 видян кредитно, КИ
Как мога да изтрия определен журнал на операциите? Въпрос на Плюс Минус 1143 видян журнал
Как мога да изтрия обекти, които се появяват в екрана за избор на обект в м... Въпрос на Плюс Минус 875 видян склад
Как да премахна тъмния фон при разпечатване на платежните нареждания за осигуровки? Въпрос на Плюс Минус 741 видян нареждания
Как да променя името на работната фирма в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1060 видян
Как да се извади справка за отработените часове от всички служители за цялата година? Въпрос на Плюс Минус 944 видян
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2681 видян декларация1