Всички въпроси
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1115 видян ТРЗ, СИС
Задължително ли е да се попълва полето Законоустановено раб.време в картона Въпрос на Плюс Минус 938 видян
Има ли някакво законово положение, което да определя размера на изплащания ... Въпрос на МТСП 1007 видян
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1638 видян ТД
При смяна на месторабота, новият работодател заплаща ли "%-за прослужено време" ? Въпрос на МТСП 1355 видян
Трябва ли да се прекратяват трудовите договори на служителите при промяна н... Въпрос на НАП 1494 видян КТ, ТД
ОТС записан преди 30.06.2011, а трябва да се предаде в НОИ след 30.06.2011 Въпрос на Плюс Минус 1436 видян болничен
Проблем при запис на фирма във файл Въпрос на Плюс Минус 1134 видян
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1665 видян фактура
Недостатъчен стаж и болничен Въпрос на Плюс Минус 3629 видян болничен