Всички въпроси
Може ли в Декларация образец 6 да се подадат данни за повече от един месец? Въпрос на Плюс Минус 1543 видян декларация6
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1134 видян аналитични
Оборотни ведомости за избрани сметки Въпрос на Плюс Минус 734 видян
УП-2 и работно време, различно от законоустановеното Въпрос на Плюс Минус 1378 видян уп-2
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2334 видян декларация1
Има ли ограничение до колко пъти може да се сключва допълнително споразумен... Въпрос на МТСП 1314 видян
Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 917 видян заплати
Дублирани описи на парични обезщетения, които не могат да се изтрият Въпрос на Плюс Минус 888 видян
Как да въведа отсъствие на специализант с вид осигурен 93? Въпрос на Плюс Минус 820 видян специализант
Как да въведа данните и да направя начисления на специализант с вид осигуре... Въпрос на Плюс Минус 709 видян специализант