Всички въпроси
Автоматична промяна на процента за ДТВ за стаж на служителите Въпрос на Плюс Минус 1647 видян ДТВ
Извеждане и експортиране на избрани счетоводни отчети Въпрос на Плюс Минус 909 видян
Забрана за редактиране на операции за определен период Въпрос на Плюс Минус 780 видян
Задаване на допълнителни параметри на аналитичните признаци Въпрос на Плюс Минус 1280 видян аналитични
Отметка Осиг на МОД в картона на служител Въпрос на Плюс Минус 1028 видян
Задължително ли е да се попълва полето ПНОИД в картона на служител Въпрос на Плюс Минус 3156 видян
Попълване на стоки по код в документ Въпрос на Плюс Минус 883 видян
Въвеждане на повтарящи се стоки в документ Въпрос на Плюс Минус 1227 видян
Промяна на склада в записан документ Въпрос на Плюс Минус 1604 видян склад
Мога ли да генерирам данни за Декларация обр. 1 за няколко месеца наведнъж? Въпрос на Плюс Минус 2220 видян декларация1