Всички въпроси
Фактура за минал месец и дневник Покупки Въпрос на Плюс Минус 2269 видян ДДС
Как мога да променя сумите, които се попълват в Декларация образец 6 ? Въпрос на Плюс Минус 1307 видян декларация6
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 4835 видян фактура, анулиране
Продажба на чуждестранно физическо лице Въпрос на Плюс Минус 2184 видян ДДС
С какъв код да въведа отсъствието за бременност и раждане от 135-я до 410-я... Въпрос на Плюс Минус 804 видян
Какви параметри да въведа в картона на лице, назначено по чл. 114 от КТ до ... Въпрос на Плюс Минус 830 видян чл.114КТ
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 449 видян
Проблем с кирилизацията Въпрос на Плюс Минус 1047 видян
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойност не се попълв... Въпрос на Плюс Минус 1032 видян ДДС
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2682 видян ТРЗ