Всички въпроси
Къде в трудовия договор да посоча до кога продължава изпитателния срок? Въпрос на Плюс Минус 768 видян
Как да се прехвърлят автоматично настройките на екрана на склада от една ин... Въпрос на Плюс Минус 768 видян склад
След начисляване на заплатите, във фиша на някои лица излиза Value, вместо ... Въпрос на Плюс Минус 721 видян
Как се зарежда банковата сметка на НАП в платежните нареждания за осигуровки? Въпрос на Плюс Минус 1038 видян Платежни
Служител на 2-ри трудов договор, който се осигурява на максималния осигурит... Въпрос на Плюс Минус 728 видян
Мога ли да разпечатам само избрани платежни нареждания за социални осигуров... Въпрос на Плюс Минус 703 видян
Как да попълня банковата сметка на фирмата в платежните нареждания за социа... Въпрос на Плюс Минус 743 видян
Мога ли да изведа от Плюс минус платежни нареждания за социални и здравни о... Въпрос на Плюс Минус 808 видян
Имам фирма, която извършва повече от една дейност. Как да отразя това в мод... Въпрос на Плюс Минус 1052 видян КИД
Как в Плюс минус да изведа само счетоводен баланс, без да стартирам целия о... Въпрос на Плюс Минус 732 видян баланс