Всички въпроси
Задължително ли е да се попълва полето ПНОИД в картона на служител Въпрос на Плюс Минус 3137 видян
Попълване на стоки по код в документ Въпрос на Плюс Минус 877 видян
Въвеждане на повтарящи се стоки в документ Въпрос на Плюс Минус 1216 видян
Промяна на склада в записан документ Въпрос на Плюс Минус 1585 видян склад
Мога ли да генерирам данни за Декларация обр. 1 за няколко месеца наведнъж? Въпрос на Плюс Минус 2196 видян декларация1
Може ли в Декларация образец 6 да се подадат данни за повече от един месец? Въпрос на Плюс Минус 1537 видян декларация6
Маркиране на избрани аналитичности, за които да се пусне справка Въпрос на Плюс Минус 1125 видян аналитични
Оборотни ведомости за избрани сметки Въпрос на Плюс Минус 729 видян
УП-2 и работно време, различно от законоустановеното Въпрос на Плюс Минус 1372 видян уп-2
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2313 видян декларация1