Всички въпроси
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2534 видян фактура, анулирана
Лица на граждански договор и декларация 1 Въпрос на Плюс Минус 4389 видян ГД, декларация1
Зареждане начални салда по аналитични признаци в сметкоплана Въпрос на Плюс Минус 1643 видян аналитични
Може ли да се изведе справка за неплатени документи за минал период, коит... Въпрос на Плюс Минус 542 видян неплатени
От кога следва да се пусне заповед за % прослужено време - от датата на наз... Въпрос на МТСП 1708 видян стаж
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отпуск. Въпрос на МТСП 2700 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново за 1 година. Въпрос на МТСП 4211 видян ТД
Ще ми бъде ли изплатено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, ако след датата ... Въпрос на МТСП 2114 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 676 видян заплати
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1510 видян ДДС