Всички въпроси
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1315 видян отпуск, отказ
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2340 видян отпуск, график
В какъв срок се изплащат обезщетенията по чл.220 и 224 от КТ? Въпрос на МТСП 1033 видян 224КТ, 220КТ
Предвидена ли е защита, за баща отглеждащ сам децата си, при ... Въпрос на МТСП 621 видян
Пенсионер работещ на трудов договор - има ли право на обезщет... Въпрос на МТСП 6023 видян пенсионер, 222ал.3
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 - 6 заплати и премии в предходен месец Въпрос на МТСП 1806 видян
Допълнителен ТД, който става основен по време на болничен Въпрос на МТСП 1872 видян болничен, ТД
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3320 видян отпуск, непълно
Договор с изпитателен срок - чл. 70 и бременност Въпрос на МТСП 2084 видян изпитателен, бременност
Връщане на работа по време на отпуск за гледане на дете Въпрос на МТСП 805 видян