Всички въпроси
Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1418 видян оборотна, ведомост
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2771 видян фактура, аванс
Може ли да се въведат букви в номера на митническата декларация? Въпрос на Плюс Минус 914 видян МД
Празни картони на дълготрайните активи /ДМА/ Въпрос на Плюс Минус 1804 видян ДМА
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1062 видян фактура
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2344 видян Vies, ДДС
Промяна име аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 2139 видян промяна, аналитичен, признак, АП
Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 2805 видян номерация, фактура
Промяна номерация документ Въпрос на Плюс Минус 2116 видян промяна, номерация
Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1096 видян ДДС