Всички въпроси
Работещ собственик и работници на ГД в ЕТ и договор с ЕТ Въпрос на МТСП 1339 видян СТМ
ДТВ за стаж при работа на допълнителен трудов договор Въпрос на МТСП 1829 видян ДТВ
Работа във вредни условия Въпрос на МТСП 1458 видян вредни
Начално салдо в Справка Банка и Каса Въпрос на Плюс Минус 1868 видян
Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 3415 видян чл.222ал.1КТ
Неравняване на синтечна и аналитична ОВ Въпрос на Плюс Минус 1600 видян
Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3769 видян кредитно
Инструктаж при структурни промени в предприятието Въпрос на МТСП 1170 видян инструктаж
Спeциално облекло - санкции при неизползване Въпрос на МТСП 1331 видян облекло, инструктаж
Втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2248 видян ТД