Всички въпроси
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1352 видян платен, отпуск, провизии
Натрупване на транспорти разходи към стойността на стоките Въпрос на Плюс Минус 1297 видян транспорт
Годишна Декларация 6 за самоосигуряващи се лица Въпрос на Плюс Минус 2539 видян самоосигуряващ, декларация6
Промяна на количества в екрана на склада Въпрос на Плюс Минус 1255 видян склад
Инсталиране на мрежова версия Въпрос на Плюс Минус 2756 видян инсталиране, мрежова, версия
Бутони за стартиране на екран Осчетоводени документи и Журнал... Въпрос на Плюс Минус 768 видян
Счетоводство Стандарт и Годишни отчети Въпрос на Плюс Минус 1583 видян гфо
Смяна датата на компютъра и нерегистрирана програма Въпрос на Плюс Минус 1097 видян
Фактура от чуждестранен доставчик Въпрос на Плюс Минус 1481 видян чуждестранен, доставчик
Въвеждам нов склад в точката Обекти в аналитични признаци. Сл... Въпрос на Плюс Минус 837 видян склад