Всички въпроси
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 676 видян заплати
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1465 видян ДДС
Неспазено предизвестие от работника Въпрос на Плюс Минус 3358 видян обезщетение
УП-2 и лице по договор за управление Въпрос на Плюс Минус 3315 видян ДУК
УП-2 на лице, работило на 8 и на 4 часа. Раделяне на периодите Въпрос на Плюс Минус 1328 видян уп-2
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1123 видян заплати
Какви са правоотношенията на ОИК и СИК-трудови или извън трудови-хонорари Въпрос на Теодора 1280 видян ОИКСИК
Общински и секционни избирателни комисии Въпрос на Милена Миткова Борисова 1558 видян
Как да въведа в Плюс Минус фактура покупка, в която част от сделката е с пр... Въпрос на Плюс Минус 1298 видян ДДС
Как да добавя нов картон на служител, чието име вече е въвеждано в списъка ... Въпрос на Плюс Минус 1353 видян ТРЗ