Всички въпроси
Как да премахна тъмния фон при разпечатване на платежните нар... Въпрос на Плюс Минус 694 видян нареждания
Как да променя името на работната фирма в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1008 видян
Как да се извади справка за отработените часове от всички слу... Въпрос на Плюс Минус 900 видян
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2426 видян декларация1
Как да настроя програмата така, че служителите да не могат да... Въпрос на Плюс Минус 677 видян
Може ли в полето Съставил в документите автоматично да се поп... Въпрос на Плюс Минус 872 видян
Кои са видовете осигурени лица, за които трябва да се попълня... Въпрос на Плюс Минус 800 видян
Как се въвеждат отпуските за лица, които работят на сумирано ... Въпрос на Плюс Минус 766 видян
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1048 видян фактура
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2302 видян ТРЗ, ДУК