Всички въпроси
Промяна поле стаж до Въпрос на Плюс Минус 2306 видян трудов, стаж
Може ли справката Издадени документи-подробно в ТРЗ да се изв... Въпрос на Плюс Минус 805 видян
Какво представлява документа ФИУ в Осчетоводени документи? Въпрос на Плюс Минус 752 видян ФИУ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2083 видян ДТВ
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 954 видян отпуск
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2800 видян кредитно, КИ
Има ли в програмата възможност за търсене на партньор по БУЛСТАТ? Въпрос на Плюс Минус 934 видян
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1489 видян кредитно, КИ
Как мога да изтрия определен журнал на операциите? Въпрос на Плюс Минус 1084 видян журнал
Как мога да изтрия обекти, които се появяват в екрана за избо... Въпрос на Плюс Минус 830 видян склад