Всички въпроси
Как се заплаща извънреден труд ,положен през официален празник - тълкуване ... Въпрос на МТСП 2715 видян извънреден
Може ли да се назначи работник на 2 или 3 часа по чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ. Въпрос на МТСП 1891 видян
Промяна длъжността на служител Въпрос на МТСП 2925 видян стаж, ДС
Може ли да бъде сключен ДУК (Договор за управление и контрол) на 2 часа? Въпрос на МТСП 2351 видян ДУК
Съгласно НКПД има минимален осигурителен праг за дадена длъжност. Това ли м... Въпрос на МТСП 1543 видян
Трудоустроен служител и освобождаване без предизвестие Въпрос на МТСП 2271 видян обезщетение, трудоустрояване
Трудоустроен служител Въпрос на МТСП 2840 видян обезщетение, трудоустрояване
Молба за напускане Въпрос на МТСП 1484 видян
Вътрешно заместване по чл. 259 КТ Въпрос на МТСП 5628 видян
Отпуск по чл. 167 а, ал.4, т. 1 от КТ Въпрос на МТСП 2355 видян