Всички въпроси
Може ли датата в документите, която програмата дава по подраз... Въпрос на Плюс Минус 775 видян
Мога ли да променям полето Платено на документите ръчно? Въпрос на Плюс Минус 773 видян ръчно
Могат ли ръчно да се променят сумите в платежните нареждания ... Въпрос на Плюс Минус 685 видян ръчно
Мога ли при заприхождаване на стоки със стокова разписка да п... Въпрос на Плюс Минус 1030 видян
Какъв документ да използвам в Плюс минус за отразяване на про... Въпрос на Плюс Минус 1024 видян
Има ли в програмата документи молба и заповед за отлагане на ... Въпрос на Плюс Минус 945 видян
Възможно ли е да се направи архив с данните само за една фирма? Въпрос на Плюс Минус 1158 видян
Как мога да изтрия фирма от базата данни на Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 957 видян
Как да си проверя какви са началните салда за 2008-ма година? Въпрос на Плюс Минус 772 видян сметкоплан
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увелич... Въпрос на Плюс Минус 1429 видян ДТВ