Всички въпроси
Ограничаване права на достъп Въпрос на Плюс Минус 1168 видян права, достъп
Печат сметкоплан Въпрос на Плюс Минус 2070 видян сметкоплан
Закръгляне на количества в оборотна ведомост Въпрос на Плюс Минус 813 видян
Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 1598 видян ТД
Закупуване трудов стаж Въпрос на МТСП 1965 видян стаж, закупуване
Закрито предприятие - стаж при пенсиониране Въпрос на МТСП 2280 видян пенсиониране, предприятие
Прекъсване майчинство, връщане на работа и отново излизане в ... Въпрос на МТСП 6170 видян майчинство
База за определяне майчинство за 2011г. Въпрос на МТСП 3026 видян майчинство
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3301 видян отпуск, график
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1705 видян отпуск, график