Всички въпроси
Поради намаляване обема на работа, който води до съкращаване на щата, трябв... Въпрос на МТСП 1148 видян
Редно ли е брутната заплата да бъде много по-ниска от минималния осигурител... Въпрос на МТСП 762 видян
Има ли право на ученически отпуск, лице работещо по ТД, при условие, че спе... Въпрос на МТСП 1638 видян
Служител подава предизвестие за прекратяване на трудовия си договор. След к... Въпрос на МТСП 1164 видян
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1369 видян отпуск, график
В случай, че работникът е дал кръв след приключване на работното му време ... Въпрос на МТСП 473 видян
Какви права има лице, чиято трудова книжка е задържана умишлено няколко мес... Въпрос на МТСП 853 видян
Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ и преназначав... Въпрос на МТСП 2422 видян ТД
Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1282 видян ТД
Поради намаляване обема на работа се налага работник от 8часов работен ден ... Въпрос на МТСП 931 видян