Всички въпроси
Съгласно НКПД има минимален осигурителен праг за дадена длъжност. Това ли м... Въпрос на МТСП 1499 видян
Трудоустроен служител и освобождаване без предизвестие Въпрос на МТСП 2256 видян обезщетение, трудоустрояване
Трудоустроен служител Въпрос на МТСП 2723 видян обезщетение, трудоустрояване
Молба за напускане Въпрос на МТСП 1441 видян
Вътрешно заместване по чл. 259 КТ Въпрос на МТСП 5585 видян
Отпуск по чл. 167 а, ал.4, т. 1 от КТ Въпрос на МТСП 2288 видян
допълнително споразумение Въпрос на Стефка Герджилова 3249 видян ТРЗ
Работа само за един ден Въпрос на Плюс Минус 1429 видян напускане, почивен, назначаване
Редакция на повтарящи се стоки Въпрос на Плюс Минус 832 видян повтарящи
Справка за статистиката и лица на втори трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1805 видян ТД, статистика