Всички въпроси
Редакция на счетоводните операции по провизиране на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1440 видян редакция, провизии, ПОТП
Служител на допълнителен трудов договор липсва в записа за Де... Въпрос на Плюс Минус 1661 видян декларация1
Преинсталиране на компютър-запазване на данните от Плюс минус Въпрос на Плюс Минус 1224 видян преинсталиране
Служител на пробация Въпрос на Плюс Минус 962 видян пробация
Болничен на лице на втори ТД и осигурителен доход Въпрос на Плюс Минус 1278 видян ТД
Обезщетение по КТ и начислени заплати Въпрос на Плюс Минус 1819 видян обезщетение, КТ
Как да видя записаните данни за Декларация обр. 1? Въпрос на Плюс Минус 1741 видян декларация1
Изтичащ срок на регистрация Въпрос на Плюс Минус 1268 видян регистрация
Как се извършва регистрацията на Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 2280 видян регистрация
Ширина на колоните в екран Осчетоводени документи Въпрос на Плюс Минус 602 видян