Всички въпроси
Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 2766 видян номерация, фактура
Промяна номерация документ Въпрос на Плюс Минус 2089 видян промяна, номерация
Как да въведа фактура за покупка, в която едновременно е начи... Въпрос на Плюс Минус 1076 видян ДДС
Преназначих служител от 8 на 4 часа, и съответно на половин з... Въпрос на Плюс Минус 1292 видян декларация1
Как се въвежда в Плюс минус закъснял болничен, който се отнас... Въпрос на Плюс Минус 1527 видян болничен
Каква е причината да не се извежда началното салдо и количест... Въпрос на Плюс Минус 1319 видян валутен
За какво се използва параметъра Кат.РЗ в екран Допълнителни н... Въпрос на Плюс Минус 726 видян сделно
Мога ли да заредя стоки в склад директно чрез избор от Аналит... Въпрос на Плюс Минус 996 видян склад
Как мога ръчно да променя количеството на определени стоки в ... Въпрос на Плюс Минус 974 видян склад
Мога ли в модул ТРЗ да въведа основната заплата на служител в... Въпрос на Плюс Минус 1056 видян заплата, валута