Всички въпроси
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1876 видян отпуск
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 958 видян отпуск
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1112 видян фактура
Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1408 видян оборотна, ведомост
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2738 видян фактура, аванс
Може ли да се въведат букви в номера на митническата декларация? Въпрос на Плюс Минус 912 видян МД
Празни картони на дълготрайните активи /ДМА/ Въпрос на Плюс Минус 1798 видян ДМА
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1055 видян фактура
Извеждане Vies декларация Въпрос на Плюс Минус 2315 видян Vies, ДДС
Промяна име аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 2114 видян промяна, аналитичен, признак, АП