Всички въпроси
Има ли право работодател да пенсионира работник , който има нужните точки з... Въпрос на МТСП 1161 видян
Освободена съм от длъжност по чл.328, ал.1, т.3 от КТ, поради намаляване об... Въпрос на МТСП 999 видян
Има ли право Работодателят да превежда по карти заплати,без съгласието на р... Въпрос на МТСП 982 видян
Има ли ограничения за пенсионер работещ на трудов договор - относно продълж... Въпрос на МТСП 975 видян
Колко време трябва да се забави изплащането на трудовото възнаграждение, за... Въпрос на МТСП 1010 видян
Може ли работодателят да се възползва от §5 от КСО и да прекрати трудовия д... Въпрос на МТСП 674 видян
Прекратяване на основен ТД - при наличен допълнителен Въпрос на МТСП 1034 видян
Ще има ли съдебни санкции за работодател, пенсионирал служител на основание... Въпрос на МТСП 627 видян
Съществуват ли санкции, от гледна точка на КТ, за направеният отказ от рабо... Въпрос на МТСП 1454 видян
Дневни пари при командировка Въпрос на МТСП 2850 видян командировъчни