Всички въпроси
Проблем със СИС Въпрос на Вергиния 2671 видян
За времето на ползване на отпуска по чл.167 а, придобива ли се право на 10 ... Въпрос на МТСП 907 видян
Времето на отстраняване от работа по чл. 199 от КТ признава ли се за трудов стаж? Въпрос на МТСП 2041 видян КТ
Запор на трудово възнаграждение Въпрос на Мая Димитрова 1328 видян
Закриване на задължение по фактура Въпрос на Лало Кирилов 2495 видян
Въпрос за артикулни номера в складовия модул. Въпрос на Радостин Радиев 918 видян
Как се заплаща извънреден труд ,положен през официален празник - тълкуване ... Въпрос на МТСП 2695 видян извънреден
Може ли да се назначи работник на 2 или 3 часа по чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ. Въпрос на МТСП 1875 видян
Промяна длъжността на служител Въпрос на МТСП 2877 видян стаж, ДС
Може ли да бъде сключен ДУК (Договор за управление и контрол) на 2 часа? Въпрос на МТСП 2336 видян ДУК