Всички въпроси
Има ли в Плюс минус документи, свързани с провеждане на инстр... Въпрос на Плюс Минус 639 видян
Платежни нареждания, самоосигуряващи се лица Въпрос на Плюс Минус 1662 видян Платежни, самоосигуряващ
Когато променя името на работник, променя ли се и във вече за... Въпрос на Плюс Минус 584 видян
Какво представлява модул Електронна фактура на Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 843 видян
Какво представлява опцията Приключване на склад? Въпрос на Плюс Минус 797 видян склад
Как да запиша работни карти едновременно за служителите с пос... Въпрос на Плюс Минус 1651 видян график, почасово
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ Въпрос на Плюс Минус 1941 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Как да изтрия записаните работни карти за един служител в мод... Въпрос на Плюс Минус 658 видян
Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Има ли как да търся лице в ТРЗ по ЕГН? Въпрос на Плюс Минус 1263 видян