Всички въпроси
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 11556 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
При сключване на трудов договор за длъжност, за която се изисква определено... Въпрос на МТСП 745 видян
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкратен по чл. 328, ... Въпрос на МТСП 3050 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
Може ли работодателят да измени длъжностната характеристика през време, ког... Въпрос на МТСП 2711 видян
Може ли ръководителят на предприятието при получен отказ от Инспекцията по ... Въпрос на МТСП 753 видян
Удължава ли се срока на предизвестието за напускане по чл. 326, ако по врем... Въпрос на МТСП 1268 видян
Имат ли право служителите на допълнително възнаграждение за работа на офици... Въпрос на МТСП 794 видян официален, празник
отпуск след майчинство Въпрос на Pavlina 1431 видян
Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 1984 видян ГД, декларация1
Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1217 видян ТД, ЗУ