Всички въпроси
Не ми се попълва частта за дълготрайните активи, от годишната... Въпрос на Плюс Минус 566 видян
Може ли в таблицата с приключвателните операции на група 60 в... Въпрос на Плюс Минус 574 видян
Редакция на шаблона на фактура-продажба Въпрос на Плюс Минус 1676 видян редакция
Как се работи с търговски отстъпки в програмата? Въпрос на Плюс Минус 680 видян търговска, отстъпка
Как да променя сметка в ОПР, Баланс, и другите отчети? Въпрос на Плюс Минус 724 видян
Отпуск за кръводаряване Въпрос на Плюс Минус 2109 видян
Как се приключва счетоводната година в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 851 видян
Как да променя сметките, по които програмата осчетоводява ра... Въпрос на Плюс Минус 1054 видян
Опитвам се да подам Декларация 1 с електронен подпис на сайта... Въпрос на Плюс Минус 1590 видян
Оборотни ведомости за сметка 498 Въпрос на Плюс Минус 1515 видян