Всички въпроси
Проблем с последната версия Въпрос на NB 1622 видян
Д1 с код 27 Въпрос на Недялка Чолакова 1738 видян
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2210 видян ТРЗ, клониране, 27
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1472 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1310 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3654 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 2033 видян ТРЗ, клониране
Проблем с журнала на операциите Въпрос на Петя Иванова 1967 видян журнал, на, операциите
Картон ТРЗ Въпрос на Анета Костадинова 1264 видян
Заличаване или корекция на декларация 6 Въпрос на valia 1494 видян