Всички въпроси
Мога ли да попълня в една фактура едновременно продажба на ст... Въпрос на Плюс Минус 760 видян
Какъв документ да използвам за продажба на дълготраен актив в... Въпрос на Плюс Минус 797 видян
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1644 видян фактура, банкова, сметка
Как може да се промени коментара, който излиза към документит... Въпрос на Плюс Минус 596 видян
Как се извеждат издадените документи по партньори в Осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 684 видян
Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1259 видян аналитични
За какво се ползва отметката Без ЗО в сметката за изплатени суми? Въпрос на Плюс Минус 629 видян
Как мога да преотворя за редакция или да изтрия Сметка за изп... Въпрос на Плюс Минус 749 видян
Как да изтрия отдел от структурата на фирмата? Въпрос на Плюс Минус 677 видян
Как да видя данните в ТРЗ на лице, което е напуснало в предхо... Въпрос на Плюс Минус 606 видян