Всички въпроси
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен период на отч... Въпрос на МТСП 1636 видян почасово, ТРЗ
Служител и назначен на срочен трудов договор по заместване. След зъвръщанет... Въпрос на МТСП 1243 видян
Какъв е размерът на годишния платен отпуск за учител в частен учебен център... Въпрос на МТСП 723 видян
В кой нормативен документ е регламентирано съдържанието на длъжностната хар... Въпрос на МТСП 926 видян
Как се формира обезщетението при прекратяване на трудовия договор на служит... Въпрос на МТСП 1482 видян обезщетение, щат
Ако при изплащане на обезщетение за прекратяване на трудовия договор неправ... Въпрос на МТСП 729 видян
Вписват ли се запорни съобщения в трудовата книжка или изискването към 2011... Въпрос на МТСП 1419 видян запор
Може ли работодател да прекрати трудов договор с работещ пенсионер по чл.32... Въпрос на МТСП 3990 видян пенсионер, ТД
С каква дата трябва да е заповедта за прекратяване на трудовото правоотноше... Въпрос на МТСП 1649 видян ТД
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 11556 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ