Всички въпроси
Въвеждане на договор за наем Въпрос на Плюс Минус 1657 видян
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2727 видян отпуск, пенсиониране
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5200 видян отпуск
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1624 видян отпуск
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1916 видян отпуск, график
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 6229 видян отпуск, предизвестие
Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4518 видян отпуск, майчинство
Спедиторска услуга Въпрос на Плюс Минус 1386 видян
Как да излизат количествата на количествени аналитични призна... Въпрос на Плюс Минус 815 видян
Начислява ли се допълнително задължително пенсионно осигурява... Въпрос на НАП 1284 видян