Всички въпроси
Авансово плащане по вътреобщностна доставка и VIES Въпрос на Плюс Минус 1513 видян Vies, вод
Екран Осчетоводени документи е празен Въпрос на Плюс Минус 840 видян
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2159 видян фактура
Неприключена сметка от гр. 70 Въпрос на Плюс Минус 1168 видян приключване
Празен картон на служител Въпрос на Плюс Минус 934 видян
Годишна Декларация 6 и довнасяне на осигуровки Въпрос на Плюс Минус 2144 видян декларация6
Мога ли да преотварям, редактирам и презаписвам документи от ... Въпрос на Плюс Минус 707 видян
Не се изчислява сумата на обезщетение от Операции/Обезщетения... Въпрос на Плюс Минус 987 видян обезщетение
Начисляване на бонус за всички служители Въпрос на Плюс Минус 886 видян бонус
Дни в осигуряване на служители, работещи по чл. 114 КТ Въпрос на Плюс Минус 1083 видян ТД