Всички въпроси
Не се пресмята сума на болничните за сметка работодател кога... Въпрос на Плюс Минус 1569 видян болничен
Неравнение между сметка 304 и група Стоки Въпрос на Плюс Минус 1464 видян
Не се променя синтетичната сметка в Журнал на операциите Въпрос на Плюс Минус 947 видян журнал
Авансово плащане по вътреобщностна доставка и VIES Въпрос на Плюс Минус 1513 видян Vies, вод
Екран Осчетоводени документи е празен Въпрос на Плюс Минус 839 видян
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2156 видян фактура
Неприключена сметка от гр. 70 Въпрос на Плюс Минус 1168 видян приключване
Празен картон на служител Въпрос на Плюс Минус 933 видян
Годишна Декларация 6 и довнасяне на осигуровки Въпрос на Плюс Минус 2144 видян декларация6
Мога ли да преотварям, редактирам и презаписвам документи от ... Въпрос на Плюс Минус 707 видян