Всички въпроси
Как се въвеждат отпуските за лица, които работят на сумирано ... Въпрос на Плюс Минус 762 видян
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1044 видян фактура
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2294 видян ТРЗ, ДУК
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 1923 видян ТРЗ
Как се въвежда в Плюс минус болничен на напуснал служител? Въпрос на Плюс Минус 1668 видян болничен, напуснал
Изтриване стари операции Въпрос на Плюс Минус 1444 видян
Как да попълня данните в картона на служител-чуждестранно лиц... Въпрос на Плюс Минус 721 видян лнч
Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2199 видян ТРЗ
Как мога да сменя документа, който се стартира с бутона Нов д... Въпрос на Плюс Минус 719 видян
Как да отразя в Плюс минус покупка на програмен продукт? Въпрос на Плюс Минус 760 видян