Всички въпроси
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага след това да и... Въпрос на МТСП 1489 видян отпуск
Законно ли е вече ползван платен годишен отпуск да се трансформира в неплат... Въпрос на МТСП 943 видян
Възможно ли е едновременно с промяната по чл.123 - прехвърляне на служители... Въпрос на МТСП 814 видян
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен период на отч... Въпрос на МТСП 1636 видян почасово, ТРЗ
Служител и назначен на срочен трудов договор по заместване. След зъвръщанет... Въпрос на МТСП 1243 видян
Какъв е размерът на годишния платен отпуск за учител в частен учебен център... Въпрос на МТСП 723 видян
В кой нормативен документ е регламентирано съдържанието на длъжностната хар... Въпрос на МТСП 926 видян
Как се формира обезщетението при прекратяване на трудовия договор на служит... Въпрос на МТСП 1482 видян обезщетение, щат
Ако при изплащане на обезщетение за прекратяване на трудовия договор неправ... Въпрос на МТСП 727 видян
Вписват ли се запорни съобщения в трудовата книжка или изискването към 2011... Въпрос на МТСП 1419 видян запор