Всички въпроси
Възможно ли е да запиша дискета за болнични само за избран човек? Въпрос на Плюс Минус 863 видян болничен
Как се осчетоводява разхода за осигуровките и изплатените сум... Въпрос на Плюс Минус 1631 видян ГД
Въвеждане на поданалитичност Въпрос на Плюс Минус 1183 видян
Каква е последователността при въвеждане на данните за персон... Въпрос на Плюс Минус 663 видян
Как да отразя доставка на строителни отпадъци в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 724 видян отпадъци
УП-3 на лице, работило на различни длъжности Въпрос на Плюс Минус 1904 видян уп-3
Как се записва в Плюс минус трудов договор с клауза за срок з... Въпрос на Плюс Минус 998 видян изпитателен
Продажба на автомобил втора употреба Въпрос на Плюс Минус 1907 видян продажба
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 920 видян уведомление
Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 832 видян уведомление