Всички въпроси
От кога следва да се пусне заповед за % прослужено време - от датата на наз... Въпрос на МТСП 1667 видян стаж
Сключване на допълнително споразумение по време на платен отпуск. Въпрос на МТСП 2529 видян ТД
След изтичане на срочен договор, повторно назначаване отново за 1 година. Въпрос на МТСП 4003 видян ТД
Ще ми бъде ли изплатено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, ако след датата ... Въпрос на МТСП 1749 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 676 видян заплати
Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1450 видян ДДС
Неспазено предизвестие от работника Въпрос на Плюс Минус 3300 видян обезщетение
УП-2 и лице по договор за управление Въпрос на Плюс Минус 3285 видян ДУК
УП-2 на лице, работило на 8 и на 4 часа. Раделяне на периодите Въпрос на Плюс Минус 1320 видян уп-2
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1117 видян заплати