Всички въпроси
Как се приключва счетоводната година в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 846 видян
Как да променя сметките, по които програмата осчетоводява ра... Въпрос на Плюс Минус 1048 видян
Опитвам се да подам Декларация 1 с електронен подпис на сайта... Въпрос на Плюс Минус 1580 видян
Оборотни ведомости за сметка 498 Въпрос на Плюс Минус 1502 видян
Служител, който е напуснал, носи болничен. Има ли това право,... Въпрос на Плюс Минус 757 видян
Запис на данните от модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1186 видян
Работим в мрежа, от единия компютър виждаме всички документи ... Въпрос на Плюс Минус 665 видян
Не се стартират някои от справките в ТРЗ, а също така не се ... Въпрос на Плюс Минус 412 видян ТРЗ
Отписване на дълготраен актив Въпрос на Плюс Минус 1464 видян отписване
Как се отразява 15-дневния отпуск за бащинство по чл. 163, ал... Въпрос на Плюс Минус 1482 видян чл.163ал.7КТ