Всички въпроси
Корекция на декларация 6 Въпрос на Плюс Минус 2600 видян декларация, декларация6
Добавка за отпуск по чл.21 от НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 1562 видян
засичане на декл. 1 и 6 за м.01.2014 Въпрос на Vili 874 видян
продажба на ДМА Въпрос на Снежана 2273 видян
Допълнително споразумение по средата на месеца Въпрос на perfekt 1232 видян
Подадени 2 редовни декларации Обр.1 с една и съща информация Въпрос на Плюс Минус 1038 видян д1
Д1 и Д6 СОЛ с личен труд Въпрос на Плюс Минус 3202 видян Д6, д1, СОЛ
Бюджетно платежно нареждане Въпрос на Плюс Минус 1027 видян
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1993 видян фактура
обортна ведомости на с-ка 503 Въпрос на maja kiranova 735 видян мъка