Всички въпроси
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1114 видян ТРЗ, заключване, период
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ и болничен Въпрос на Плюс Минус 4937 видян
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1220 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Сметка за изплатени суми на чужденстранно лице Въпрос на Плюс Минус 822 видян
Задаване на валути и валутни курсове Въпрос на Плюс Минус 2266 видян валутен
Заплата, равна на осигурителния праг и болничен Въпрос на Плюс Минус 3131 видян болничен, заплата
Не мога да добавя начално салдо, или да променя някое от зада... Въпрос на Плюс Минус 657 видян
Лица, назначени по чл. 114 от КТ -до 5 дни в месеца Въпрос на Плюс Минус 2017 видян чл.114КТ
Дискета за болнични-запис за електронен подпис? Въпрос на Плюс Минус 1283 видян болничен
Начални салда на сметките Въпрос на Плюс Минус 1593 видян