Всички въпроси
Върната стока от клиент и замяна с друга Въпрос на Плюс Минус 2796 видян склад
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2424 видян фактура
Шофьорите на товарни автомобили когато извършват вътрешен транспорт/в стран... Въпрос на МТСП 1187 видян командировъчни
За назначен служител на непълно работно време за 2 часа по чл.138 от КТ нео... Въпрос на МТСП 1771 видян щат
Има ли възможност от уволнение на лице, което отказва да подпише ДС за нама... Въпрос на МТСП 1866 видян ТД, уволнение, ДС
Справка за всички синтетични сметки, които са използвани с даден аналитичен признак Въпрос на Плюс Минус 1388 видян аналитични
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2993 видян отпуск
Салдо по кредитно известие. Въпрос на perfekt 1765 видян
Справка за фактури със смесени данъчни основи Въпрос на Плюс Минус 1749 видян ДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС Въпрос на Плюс Минус 2730 видян ДДС