Всички въпроси
Инструктажна книга за периодичен инструктаж Въпрос на МТСП 1269 видян инструктаж
Транспортна услуга от трета страна Въпрос на Плюс Минус 2193 видян
Длъжен ли е работодателя да предоставя средства за работно об... Въпрос на МТСП 1625 видян облекло
Правилник за вписване в регистър на строителя Въпрос на МТСП 942 видян ЗБУТ
Въвеждане на договор за наем Въпрос на Плюс Минус 1642 видян
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2705 видян отпуск, пенсиониране
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5149 видян отпуск
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1613 видян отпуск
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1902 видян отпуск, график
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 5967 видян отпуск, предизвестие