Всички въпроси
Как да запиша коригиращо уведомление по чл. 62 КТ към НАП ? Въпрос на Плюс Минус 958 видян чл.62КТ
Проблем при запис на заповед за уволнение / ЗУ Въпрос на Плюс Минус 1388 видян ЗУ
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2595 видян почасово, декларация1
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1777 видян ТД
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1903 видян кредитно
Премии начисляване Въпрос на Плюс Минус 1266 видян премии
Как да попълня фактура, в която за част от сумата се полага д... Въпрос на Плюс Минус 865 видян
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1404 видян отпуск, заповед
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяваният... Въпрос на Плюс Минус 1685 видян фактура
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1332 видян платен, отпуск, провизии