Всички въпроси
Закриване на задължение по фактура Въпрос на Лало Кирилов 2440 видян
Въпрос за артикулни номера в складовия модул. Въпрос на Радостин Радиев 904 видян
Как се заплаща извънреден труд ,положен през официален празник - тълкуване ... Въпрос на МТСП 2640 видян извънреден
Може ли да се назначи работник на 2 или 3 часа по чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ. Въпрос на МТСП 1840 видян
Промяна длъжността на служител Въпрос на МТСП 2803 видян стаж, ДС
Може ли да бъде сключен ДУК (Договор за управление и контрол) на 2 часа? Въпрос на МТСП 2301 видян ДУК
Съгласно НКПД има минимален осигурителен праг за дадена длъжност. Това ли м... Въпрос на МТСП 1462 видян
Трудоустроен служител и освобождаване без предизвестие Въпрос на МТСП 2226 видян обезщетение, трудоустрояване
Трудоустроен служител Въпрос на МТСП 2533 видян обезщетение, трудоустрояване
Молба за напускане Въпрос на МТСП 1400 видян