Всички въпроси
Проблем с последната версия Въпрос на NB 1596 видян
Д1 с код 27 Въпрос на Недялка Чолакова 1697 видян
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2166 видян ТРЗ, клониране, 27
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1432 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1268 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3494 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 1961 видян ТРЗ, клониране
Проблем с журнала на операциите Въпрос на Петя Иванова 1873 видян журнал, на, операциите
Картон ТРЗ Въпрос на Анета Костадинова 1221 видян
Заличаване или корекция на декларация 6 Въпрос на valia 1469 видян