Всички въпроси
Какви параметри да въведа в картона на лице, назначено по чл.... Въпрос на Плюс Минус 808 видян чл.114КТ
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 449 видян
Проблем с кирилизацията Въпрос на Плюс Минус 984 видян
Защо в Справка - декларация за данък върху добавената стойнос... Въпрос на Плюс Минус 994 видян ДДС
Промяна име на служител в модул ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2453 видян ТРЗ
Промяна номерация фактури Въпрос на Плюс Минус 1111 видян
Как се документира в Плюс Минус доставка по чл. 163а от ЗДДС? Въпрос на Плюс Минус 1917 видян ЗДДС
Корекция на Декларация обр. 6 Въпрос на Плюс Минус 2792 видян корекция, декларация6
Повторно назначаване на служители Въпрос на Плюс Минус 1352 видян
Има разлика в оборота между синтетична оборотна и хронологичн... Въпрос на Плюс Минус 900 видян