Всички въпроси
Как мога да видя данните, които подавам в Декларация образец 1? Въпрос на Плюс Минус 2085 видян декларация1
Има ли ограничение до колко пъти може да се сключва допълните... Въпрос на МТСП 1169 видян
Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 833 видян заплати
Дублирани описи на парични обезщетения, които не могат да се ... Въпрос на Плюс Минус 821 видян
Как да въведа отсъствие на специализант с вид осигурен 93? Въпрос на Плюс Минус 778 видян специализант
Как да въведа данните и да направя начисления на специализант... Въпрос на Плюс Минус 659 видян специализант
Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1028 видян ТРЗ, СИС
Задължително ли е да се попълва полето Законоустановено раб.в... Въпрос на Плюс Минус 858 видян
Има ли някакво законово положение, което да определя размера ... Въпрос на МТСП 950 видян
Втори трудов договор при един и същ работодател в Плюс Минус. Въпрос на Плюс Минус 1497 видян ТД