Всички въпроси
Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2144 видян ТРЗ
Как мога да сменя документа, който се стартира с бутона Нов д... Въпрос на Плюс Минус 716 видян
Как да отразя в Плюс минус покупка на програмен продукт? Въпрос на Плюс Минус 753 видян
Мога ли да попълня в една фактура едновременно продажба на ст... Въпрос на Плюс Минус 755 видян
Какъв документ да използвам за продажба на дълготраен актив в... Въпрос на Плюс Минус 794 видян
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1605 видян фактура, банкова, сметка
Как може да се промени коментара, който излиза към документит... Въпрос на Плюс Минус 593 видян
Как се извеждат издадените документи по партньори в Осчетовод... Въпрос на Плюс Минус 678 видян
Прехвърляне на аналитични признаци / АП / и документи от една... Въпрос на Плюс Минус 1252 видян аналитични
За какво се ползва отметката Без ЗО в сметката за изплатени суми? Въпрос на Плюс Минус 622 видян