Всички въпроси
Проблем и със запис на шаблона за осчетоводяване на заплати Въпрос на NB 1825 видян
Проблем с последната версия Въпрос на NB 1585 видян
Д1 с код 27 Въпрос на Недялка Чолакова 1679 видян
Използване на клониране за създаване на нов картон с вид осигурен 27 Въпрос на Плюс Минус 2153 видян ТРЗ, клониране, 27
Използване на клониране след въведени отсъствия за месеца Въпрос на Плюс Минус 1420 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране след начисляване на аванс Въпрос на Плюс Минус 1249 видян ТРЗ, клониране
Изтриване на клониран служител Въпрос на Плюс Минус 3441 видян ТРЗ, клониране
Използване на клониране при ново назначаване на уволнен служител Въпрос на Плюс Минус 1943 видян ТРЗ, клониране
Проблем с журнала на операциите Въпрос на Петя Иванова 1849 видян журнал, на, операциите
Картон ТРЗ Въпрос на Анета Костадинова 1210 видян